Skip to Content

28 February 2018

19 Jan / 11 Mar - Hà Nội

Hân hoan

Triển lãm Thực tế tăng cường Hân hoan Sảnh triển lãm L’Espace Khai mạc : 18h00 19.01.2018 Triển lãm : 19.01 > 11.03.2018 Vào cửa tự do 12 nghệ sỹ – họa sỹ minh họa, thiết kế chữ, đạo diễn, và cả những người làm GIF – cùng hợp tác với hãng truyền thông MNSTR… [Đoc tiếp]

Tọa đàm Đạm Phương nữ sử: Vấn đề phụ nữ ở nước ta 28.02.2018 – 18h00 Hội trường L’Espace Vào cửa tự do Ngôn ngữ hội thảo : tiếng Việt Diễn giả: Đoàn Ánh Dương, nhà nghiên cứu Viện Văn học Việt Nam Nguyễn Khoa Điềm, nhà thơ Đạm Phương là nữ trí thức ưu tú… [Đoc tiếp]