Skip to Content

17 April 2018

16 Mar / 06 May - Hà Nội

Ở giữa lưng chừng

Triển lãm ảnh Ở giữa lưng chừng Của Duy Phương Sảnh triển lãm L’Espace Khai mạc : 18h00 – 16.03.2018 Triển lãm : 16.03 > 10.05.2018 Workshop : 15 & 16.03.2018 Vào cửa tự do Nếu hệ quả của toàn cầu hóa đối với nông thôn là làm thay đổi bức tranh phong cảnh, thì… [Đoc tiếp]

02 Apr / 20 Apr - Huế

Triển lãm “Hân hoan”

Khai mạc : 17h30 – 02.4.2018 Triển lãm : 02.4 > 20.4.2018 Vào cửa tự do 12 nghệ sỹ – họa sỹ minh họa, thiết kế chữ, đạo diễn, và cả những người làm GIF – cùng hợp tác với hãng truyền thông MNSTR để thực hiện một triển lãm về thực tế tăng cường… [Đoc tiếp]

Hội thảo Hội thảo giới thiệu sách dịch Nhập môn khoa học truyền thông của Michèle Mattelart & Armand Mattelart 17.04.2018 – 18h00 Thư viện L’Espace Vào cửa tự do Ngôn ngữ hội thảo : tiếng Việt Diễn giả: – Thạc sỹ Nguyễn Minh, giảng viên bộ môn nghiên cứu truyền thông – Khoa báo chí truyền… [Đoc tiếp]