Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI HOME PAGE 1 category

Nghệ thuật thị giác

Archives

19 Mar / 29 Mar - Danang

Triển lãm HÂN HOAN

Viện Pháp tại Đà Nẵng sẽ tổ chức Triển lãm « Hân hoan », một cơ hội tuyệt vời để khán giả được trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường và được vi vu giữa sản phẩm thủ công và công nghệ số, giữa giấy và màn hình, giữa tĩnh lặng và thanh âm… Thực tế tăng… [Đoc tiếp]