Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI
Triển lãm – sắp đặt : Thay hình đổi mặt
Ca nhạc - Miền không tên – Lê Cát Trọng Lý
Tọa đàm : Tác giả Nobel với văn học thiếu nhi nhân dịp ra mắt tác phẩm "Catherine cô bé đeo mắt kính"
Triển lãm - Hà Nội thủ phủ tương lai
Triển lãm – Giao lưu : Bảo tàng lịch sử tự nhiên của tớ của Henry Desmet và Sandrine Mercier
Hội thảo - Giới thiệu sách "Đời sống xã hội Việt Nam đương đại"