Tọa đàm
Đạm Phương nữ sử: Vấn đề phụ nữ ở nước ta
28.02.2018 – 18h00
Hội trường L’Espace
Vào cửa tự do
Ngôn ngữ hội thảo : tiếng Việt

Diễn giả:
Đoàn Ánh Dương, nhà nghiên cứu Viện Văn học Việt Nam
Nguyễn Khoa Điềm, nhà thơ

Đạm Phương là nữ trí thức ưu tú có tầm nhìn xa, đi trước thời đại, tiên phong dùng báo chí, văn chương mở mang dân trí cho nữ giới, dành trọn tâm huyết, tài năng đấu tranh bênh vực nữ quyền và giáo dục trẻ thơ. Cuốn sách tuyển chọn những bài báo thể hiện quan điểm của Đạm Phương về vấn đề phụ nữ, về Nữ công học hội do bà sáng lập ở Huế, và các sáng tác thơ văn của bà với chủ đề phụ nữ, giúp phụ nữ thay đổi về nhận thức, điều chỉnh về hành vi giữa thời buổi mưa Âu gió Mỹ.