Giải mã các mô-típ văn học và nghệ thuật dân gian phương Đông qua góc nhìn nhân học của nhà nhân chủng học nổi tiếng của Pháp Claude Lévi-Strauss là một chủ đề thú vị dưới nhiều góc độ: địa lý, lịch sử, văn học, nghệ thuật tạo hình. Với một trưng bày mini, những hình ảnh về các chủ đề mà Claude Lévi-Strauss nhắc đến sẽ khiến khán giả thêm nhiều hình dung lý thú.

Diễn giả:

– Dịch giả Nhật Chiêu
– Dịch giả Nguyễn Trí Dũng

Ngôn ngữ hội thảo : tiếng Việt
Vào cửa tự do