“Hồi ký chiến tranh” của Charles de Gaulle

Nhân dịp xuất bản tập 1 “Tổ quốc gọi tên” bằng tiếng Việt

Diễn giả:

Ông Pierre Journoud, giáo sư sử học hiện đại tại trường Đại học Paul – Valéry Montpellier

Và ông Lý Quyết Tiến Trưởng bộ môn Đông Nam Á, Khoa Xã hội học, Công tác xã hội, Đông Nam Á, Đại học Mở TP.HCM.

Tập đầu trong bộ ba Hồi ký chiến tranh của Tướng De Gaulle có tựa đề Tổ quốc gọi tên được xuất bản năm 1954, năm kết thúc chiến tranh Đông Dương. Với một « tư tưởng nào đó » về nước Pháp và Pháp ngữ, tác giả – người rút lui khỏi chính trường vào năm 1946, làm nổi bật trong cuốn sách các cuộc chiến chính trị và quân sự của nước Pháp tự do trong Thế chiến II, từ 1940 đến 1942. Truyện kể viết ở ngôi thứ nhất bộ lộ tầm quan trọng của nhiệm vụ mà tướng De Gaulle đảm nhận khi phát trên sóng BBC Lời Kêu gọi kháng chiến trứ danh ngày 18-6-1940, chống lại Đức quốc xã và chính phủ Vichy hợp tác với quân chiếm đóng.

Ngay sau khi xuất bản, cuốn sách thành công vang dội tại Pháp.

Nhân dịp xuất bản lần đầu tiên tác phẩm bằng tếng Việt, các diễn giả bàn về « cuộc phiêu lưu tập thể lớn nhất thế kỷ của Pháp và cuộc đấu tranh kiên trì của một người nổi loại xuất trúng để vực nước Pháp đứng lên từ vực sâu, đem lại chiến thắng vẻ vang cho cường quốc Pháp » (Jean-Louis Crémieux-Brilhac).

Vào cửa tự do
Dịch nối tiếp