Khai mạc: 28.4.2018 – 17h00

Triển lãm: 28.4 > 18.5.2018

Vào cửa tự do

Điều gì đã xui khiến tôi thực hành nghệ thuật? Tôi luôn đi tìm câu trả lời cho nghi vấn đó. Có những câu trả lời đã xuất hiện trong quá trình tôi tìm kiếm nhưng tôi hồ nghi hết thảy những câu trả lời ấy. Thực hành nghệ thuật là một con đường dài, đôi khi ý nghĩa của nó không nằm ở cái đích cuối cùng mà nằm ở trong cách chủ thể thực hành thụ cảm những cảm xúc khác nhau trên con đường thăm thẳm đó. Tôi nghĩ rằng người thực hành nghệ thuật như một kẻ lữ hành, kẻ lữ hành ấy sẽ mang vác hết mọi vết thương ở đời và ra đi với cuộc lữ vô biên, ra đi hồ như không có ngày trở lại.

Nghệ thuật của tôi đang là những thử nghiệm, tìm kiếm. Tôi luôn cố gắng thực hành nhiều series khác nhau, mỗi series có những tín hiệu ngôn ngữ riêng của chúng; ngầm ẩn sau những hình thể ấy là những yếu tố nối tiếp nhau của cả một quá trình.

Tùy vào những không/ thời lưu trú khác nhau mà người thực hành nghệ thuật có cách để nói lên tiếng nói của mình. Thế giới hôm nay, mảnh đất mà tôi đang lưu trú, ngày càng khoét sâu vào tôi những vết thương lớn. Có những vết thương hữu hình và cả những vết thương vô hình. Nhưng, những vết thương vô hình luôn khủng khiếp hơn những vết thương có thể nhìn thấy. Tôi luôn nỗ lực để chạm được vào đáy của mọi vết thương. Nhưng đó không phải là điều dễ dàng. Vì thế, truy vấn về thân phận là sự nhất quán trong nghệ thuật của tôi.

“Nối tiếp” là tên gọi của triển lãm lần này của tôi. Nối tiếp chính là quá trình tôi thực hành các series khác nhau. Đó là sự nối tiếp cả về bút pháp lẫn tư tưởng. Với 26 tác phẩm có trong triển lãm, tôi khát vọng chạm được vào tâm thức của con người hiện đại, một kiểu dạng tâm thức dường như đứng ngoài mọi diễn giải của ngôn ngữ hiện tại.

LÊ MINH PHONG