Biết tiếng pháp là một cơ hội !

Biết nhiều thứ tiếng là cần thiết trong một thế giới toàn cầu hóa.

Tiếng Pháp là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ năm, là ngoại ngữ được học nhiều thứ hai và là ngôn ngữ được sử dụng trong công việc nhiều thứ ba trên thế giới.

Tiếng Pháp là ngôn ngữ của văn hóa. Tiếng Pháp đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội trong công việc và trong hợp tác.

Vui lòng xem toàn bộ các lớp học do chúng tôi tổ chức. Chắc chắn sẽ có lớp phù hợp với nhu cầu của bạn.

Lớp tiếng Pháp cấp tốc cho người mới bắt đầu (hè 2017)

Giới thiệu và đối tượng :

Một lớp học dành riêng cho người mới bắt đầu nhằm giúp bạn  tiến bộ trong tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Bạn sẽ học tiếng pháp cấp tốc khi đăng ký khóa học này. Chỉ trong 7 tuần, các bạn đạt trình độ A1 theo Khung tham chiêu ngôn ngữ Châu Âu (CECR). Sau đó, bạn có thể tiếp tục học tiếng pháp theo các lớp cơ bản sau đây (xem bên dưới).

Thời lượng và thời gian học :

Khóa học gồm 7 tuần, 1 tuần/5 buổi và 1 buổi/3h, tổng cộng có 105h học. Từ thứ hai đến thứ sáu, từ 14h đến 17h10 (nghỉ 10 phút giữa mỗi tiết học).

Lịch khai giảng :

Ngày Hạn đăng ký học phí ưu đãi
Từ 10/07 đến 25/08/17 05/07/17

Ghi danh : 1 tháng trước khi khai giảng khóa mới.

Học phí :

Giá bình thường = 3 900 000 VND và giá ưu đãi* = 3 500 000 VND khóa học 7 tuần gồm 105h học.

*Để nhận được giá ưu đãi, các bạn hãy đăng ký chậm nhất vào thứ tư ngày 05/07/17.

Đăng ký vào lớp tiếng pháp cấp tốc cho người mới bắt đầu.

Lớp tiếng Pháp phổ thông

Mục tiêu lớp học:

Với khóa học này, bạn có thể tiến bộ trong tất cả các kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết). Đây là khóa học dành cho tất cả những ai muốn làm chủ kỹ năng giao tiếp để sinh sống và học tập tại Pháp.

Khóa học kết hợp hài hòa kỹ năng giao tiếp viết và nói, là nền tảng lý tưởng giúp bạn chuẩn bị kỳ thi DELF và DALF.

Trình độ : Từ trình độ cho người mới học đến nâng cao

Thời gian học :

Một tuần 3 buổi, mỗi buổi 90 phút trong suốt 6 tuần – tương đương 27 giờ. Tối từ 17h30 đến 19h00 hoặc 19h15 đến 20h45 – thứ hai – thứ tư – thứ sáu hoặc thứ ba – thứ năm – thứ bảy.

Chú ý : khóa học từ ngày 10/7 đến 18/08/17 chỉ kéo dài trong 6 tuần thay vì 7 tuần. Chúng tôi mở khóa học này dành cho người mới bắt đầu học và vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 19h15 đến 21h. Và tổng giờ học vẫn đảm bảo đủ 31h30.

Lịch khai giảng :

Ngày Hạn đăng ký học phí ưu đãi
Từ 10/07 đến 26/08/17 15/07/17
Từ 11/09 đến 28/10/17 06/09/17
Từ 06/11 đến 23/12/17 01/11/17

Ghi danh: 1 tháng trước lúc khai giảng khóa mới. Học viên đã biết tiếng Pháp cần tham gia kiểm tra để xếp lớp.

Học phí:

Học phí bình thường = 1 200 000 VND
Học phí ưu đãi = 1 050 000 VND*
*Để nhận được giá ưu đãi, các bạn hãy đăng ký cho con bạn chậm nhất là vào thứ tư trước tuần khai giảng khóa học. Cụ thể, học viên theo dõi lịch đăng ký nhận học phí ưu đãi trong lịch học ở trên.
.
.
Lớp thực hành nói

Giới thiệu và đối tượng :

Mục đích của lớp học nhằm phát triển khả năng giao tiếp. Người học tùy theo trình độ để vào lớp học này, họ sẽ được học hai phần, phần thực hành nói (PO) và phần giao tiếp (IO) theo Chuẩn ngôn ngữ chung của Châu Âu (CECR).

Trình độ : từ A2 đến B2

Thời lượng và thời gian học :

Hè 2017 : khóa học kéo dài trong 9 tuần, 3 buổi /1tuần và 1 buổi /1h30, tổng cộng có 40,5h học. Lớp học vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hoặc thứ ba, thứ năm và thứ bảy từ 17h30 đến 19h.

Năm học phổ thông/đại học 2017-2018 : khóa học kéo dài trong 7 tuần, 3 buổi/1 tuần và 1 buổi/ 1h30, tổng cộng có 31,5h học. Lớp học vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hoặc thứ ba, thứ năm và thứ bảy từ 19h15 đến 20h45.

Lịch khai giảng :

Ngày Hạn đăng ký học phí ưu đãi
Từ 19/06 đến 18/08/17 14/06/17
Từ 11/09 đến 28/10/17 06/09/17
Từ 06/11 đến 23/12/17 01/11/17

Ghi danh : 1 tháng trước khi khai giảng khóa mới.

Học phí :

 Hè 2017 : giá bình thường = 1 700 000 VND và giá ưu đãi* = 1 350 000 VND khóa học 9 tuần gồm 40,5h học.

Năm học phổ thông/đại học 2017-2018 : giá bình thường = 1 400 000 VND và giá ưu đãi* = 1 100 000 VND khóa học 7 tuần gồm 31,5h học.

*Để nhận được giá ưu đãi, các bạn hãy đăng ký cho con bạn chậm nhất là vào thứ tư trước tuần khai giảng khóa học. Cụ thể, học viên theo dõi lịch đăng ký nhận học phí ưu đãi trong lịch học ở trên.

Đăng ký vào lớp học thực hành nói

Lớp luyện thi DELF

Mục tiêu và nội dung :

Khóa học này giúp bạn rèn luyện phương pháp làm bài thi DELF để sẵn sàng cho ngày thi. Những thí sinh học làm quen với bài thi và rèn luyện để tăng cơ hội thành công của mình.

Trình độ : B1 và B2. Sẽ có lớp luyện thi các trình độ khác theo yêu cầu.

Thời lượng và thời gian học :

Khóa học gồm 9 tuần, 1 tuần 3 buổi và 1 buổi 1h30, tổng cộng có 40,5h học.

Lớp B1: học vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu từ 19h15 đến 20h45.

Lớp B2: học vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy từ 19h15 đến 20h45.

Lịch khai giảng :

Lớp B1: từ thứ hai, ngày 11/09 đến thứ sáu, ngày 10/11/2017 (Lịch thi B1 là ngày 12/11/2017)

Lớp B2: từ thứ ba, ngày 12/09 đến thứ bảy, ngày 11/11/2017 (Lịch thi B2 là ngày 19/11/2017)

Ghi danh : 1 tháng trước khi khai giảng khóa mới. Để xếp lớp luyện thi DELF, học viên cần tham gia kiểm tra trình độ.

Học phí :

Giá bình thường = 2 300 000 VND và giá ưu đãi* = 1 800 000 VND khóa học 9 tuần gồm 40,5h học.

*Để nhận được giá ưu đãi, các bạn hãy đăng ký chậm nhất vào thứ tư ngày 06/09/17.

Đăng ký vào lớp luyện thi DELF

Lớp theo yêu cầu

Bạn mới bắt đầu khám phá tiếng Pháp? Hay bạn đã có vốn tiếng Pháp khá tốt nhưng muốn học nâng cao để hoàn thiện khả năng viết và nói của mình? Dù trình độ tiếng Pháp của bạn đang ở mức nào đi chăng nữa thì đội ngũ giáo viên của Viện Pháp tại Huế cũng luôn sẵn sàng tổ chức những lớp học đáp ứng đúng nhu cầu của bạn.

Trình độ : Từ trình độ cho người mới học đến nâng cao

Thời lượng và thời gian học: Tùy theo nhu cầu và mục tiêu của người học.

Phương pháp giảng dạy : Lớp học theo nhóm hoặc học kèm cá nhân.

Lịch khai giảng : Tùy theo thời gian của học viên.

Liên hệ để xây dựng chương trình học hợp lý.