Skip to Content

19 February 2016

02 Feb / 28 Feb - Hà Nội

Đa diện

Triển lãm tranh Đa diện của Nguyễn Thế Hùng 02.02 > 28.02 Sảnh triển lãm Trung tâm Văn hóa Pháp 02.02 – 18h00   Loạt tranh « « Đa diện » gồm 18 tác phẩm là sự tập hợp và phát triển tiếp theo của 3 bộ tranh « Mưa hoa », « Những bông hoa nhỏ » và « Ngày rỗi ». Với cách… [Đoc tiếp]

19 Feb / 19:15 - Huê

NGÀI BỘ TRƯỞNG PHÁP!

Đạo diễn : Bertrand Tavernier Diễn viên : Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup Alexandre Taillard de Vorms est grand, magnifique, et ministre des Affaires Étrangères du pays des Lumières : la France. Le jeune énarque Arthur Vlaminck est embauché en tant que chargé du “langage” du ministre. Il devra apprendre à composer avec l’humeur… [Đoc tiếp]

19 Feb / 20:00 - Hà Nội

Ngài bộ trưởng Pháp!

Đạo diễn : Bertrand Tavernier (France, 2013, 113’) Diễn viên: Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup Dựa trên trải nghiệm thực của một nhân viên chính phủ, bộ phim là cái nhìn lộng trào về chính trị, khắc họa chân dung ngài bộ trưởng nước Pháp một cách hài hước, đồng thời vén màn những… [Đoc tiếp]