Skip to Content

04 March 2016

01 Mar / 30 Mar - Hà Nội

Chuyện thường ngày

Triển lãm tranh của Lê Kim Mỹ Triển lãm : 01.03 >  30.03 Khai mạc : 01.03.2016 – 18h00 Sảnh triển lãm Trung tâm Văn hóa Pháp « Chuyện thường ngày » là triển lãm cá nhân đầu tiên của Lê Kim Mỹ, nữ họa sỹ, giảng viên mỹ thuật sau 30 năm liên tục làm công tác giảng… [Đoc tiếp]

04 Mar / 19:15 - Huê

ÂM MƯU CHIẾC XE ĐẨY

Đạo diễn : Clément Michel Diễn viên : Raphaël Personnaz, Charlotte Le Bon, Jérôme Commandeur Thomas đã để Marie ra đi với lý do nhất quyết không đính hôn. Một năm sau, anh vẫn chưa nguôi ngoai và đột nhiên nhận được một đứa bé trên tay. Anh sẽ dùng đứa trẻ này để dành… [Đoc tiếp]