Skip to Content

07 March 2016

01 Mar / 30 Mar - Hà Nội

Chuyện thường ngày

Triển lãm tranh của Lê Kim Mỹ Triển lãm : 01.03 >  30.03 Khai mạc : 01.03.2016 – 18h00 Sảnh triển lãm Trung tâm Văn hóa Pháp « Chuyện thường ngày » là triển lãm cá nhân đầu tiên của Lê Kim Mỹ, nữ họa sỹ, giảng viên mỹ thuật sau 30 năm liên tục làm công tác giảng… [Đoc tiếp]

Hội thảo Cải cách luật hình sự và luật tố tụng hình sự : ưu tiên an ninh tập thể hay đảm bảo quyền tự do cá nhân ? 07.03.2016 – 18h00 Hội trường Vào cửa tự do Ngôn ngữ hội thảo : Dịch song song Pháp Việt Diễn giả : –          Bà Hélène Griffoul, học viên, trường Thẩm… [Đoc tiếp]