Skip to Content

06 April 2016

06 Apr / 18:00 - Hà Nội

Hồi ký Xứ Đông Dương của Paul Doumer

Tọa đàm Nhân dịp xuất bản tác phẩm bằng tiếng Việt  06.04.2016 – 18h00 Hội trường Vào cửa tự do Ngôn ngữ tọa đàm : Tiếng Việt Diễn giả: –          PGS TS Dương Văn Quảng, Nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao. –          Nhà văn Nguyễn Trương Quý. –      … [Đoc tiếp]