Skip to Content

23 April 2016

08 Apr / 30 Apr - Hà Nội

Việt Nam những năm 80

Triển lãm này được giới thiệu đến quí vị với sự hỗ trợ của Alliance Maison Vietnam (AM-VN) Triển lãm ảnh Việt Nam những năm 80 Ảnh chụp phim của Michel Blanchard Sảnh triển lãm Trung tâm Văn hóa Pháp Khai mạc : 19h00, 08.04.2016 Triển lãm : 08 >30.04.2016 Việt Nam những năm 80… [Đoc tiếp]

23 Apr / 20:00 - Hà Nội

Độc tấu clarinet Trần Khánh Quang

Nhạc cổ điển 23.04.2016 – 20h00 Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp Giá vé 170 000 VND Giá vé thành viên 100 000 VND Giá vé sinh viên 80 000 VND  Vé bán tại l’Espace từ ngày 23.03 Dành giải nhất cuộc thi kèn hơi Châu Á cùng nhóm Ngũ Tấu Trẻ Hà Nội,… [Đoc tiếp]