Skip to Content

20 September 2016

Triển lãm Hà Nội, vùng đô thị lớn trong tương lai Sảnh triển lãm L’Espace Khai mạc: 18h00-01.09.2016 Triển lãm: 01 > 21.09.2016 Vào cửa tự do Giám tuyển: Sylvie Fanchette, Emmanuel Cerise, Amélie Codugnella Với vị trí nằm ngay tại khúc uốn của sông Hồng, Hà Nội là một trong những thủ đô lâu… [Đoc tiếp]

20 Sep / 18:00 - Hà Nội

Brexit, hội nhập khu vực và ASEAN

Hội thảo 20.9.2016 – 18h00 Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace Ngôn ngữ : tiếng Anh – tiếng Việt David Camroux, Trường đại học Chính trị Paris, Giáo sư giảng dạy tại trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội. Cuộc trưng cầu dân ý quyết định rời khỏi EU… [Đoc tiếp]