Skip to Content

28 September 2016

23 Sep / 05 Nov - Hà Nội

Thay hình đổi mặt

Triển lãm – sắp đặt Thay hình đổi mặt của Nguyễn Thế Sơn & Trần Hậu Yên Thế Sảnh triển lãm L’Espace Khai mạc : 23.09.2016 – 18h00 Triển lãm : 23.09 > 05.11.2016 Vào cửa tự do Buổi nói chuyện của các nghệ sỹ Nguyễn Thế Sơn, Trần Hậu Yên Thế và nhà nghiên cứu Emmanuel… [Đoc tiếp]

28 Sep / 29 Sep - Hà Nội

Chùm nhạc Beethoven

Nhạc cổ điển Chùm nhạc Beethoven – Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam 28 & 29.09.2016 – 20h00 Giá vé 170 000 VND Giá vé thành viên 100 000 VND Giá vé sinh viên 80 000 VND Vé bán tại L’Espace từ ngày 29.08.2016 Ngày 28 và 29 tháng 9 năm 2016, sân khấu… [Đoc tiếp]