Skip to Content

27 December 2016

16 Dec / 31 Jan - Hà Nội

Chuối

Triển lãm-sắp đặt Chuối của Trong Gia Nguyen Sảnh triển lãm L’Espace Khai mạc: 16.12.2016 – 18h00 Triển lãm: 16.12.2016 > 31.01.2017 Vào cửa tự do Trong tiếng Anh, từ “bananas” được dùng như một từ lóng có ý vừa phê phán vừa mỉa mai để chỉ những người Châu Á mất gốc. Hình ảnh… [Đoc tiếp]

27 Dec / 18:00 - Hà Nội

Dưới bóng những cô gái đương hoa của Marcel Proust

Tọa đàm Trò chuyện về văn học Pháp : Giới thiệu tác phẩm Dưới bóng những cô gái đương hoa Tập 2 trong bộ Đi tìm thời gian đã mất của Marcel Proust 27.12.2016 – 18h00 Thư viện L’Espace Vào cửa tự do Ngôn ngữ hội thảo : tiếng Việt Diễn giả : – Dịch giả Lê Hồng… [Đoc tiếp]