Skip to Content

20 February 2017

17 Feb / 19 Mar - Hà Nội

Thiền

Triển lãm Thiền của Trương Tiến Trà Sảnh triển lãm L’Espace Khai mạc: 17.02.2017 – 18h00 Triển lãm: 17.02 > 19.03.2017 Vào cửa tự do Đến với những tác phẩm hội họa thuần khiết của Trương Tiến Trà, người xem như lạc bước vào cõi «Thiền». Tối giản tuyệt đối trong cả màu sắc lẫn hình… [Đoc tiếp]