Skip to Content

11 April 2017

11 Apr / 18:00 - Hà Nội

Chuyện ngõ nghèo

Tọa đàm Chuyện của một thời Nhân dịp ra mắt sách Chuyện ngõ nghèo của Nguyễn Xuân Khánh 11.04.2017 – 18h00 Thư viện L’Espace Vào cửa tự do Ngôn ngữ hội thảo : tiếng Việt Diễn giả : – Tác giả Nguyễn Xuân Khánh – Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên – Nhà văn Châu Diên – Nhà… [Đoc tiếp]