Skip to Content

20 April 2017

20 Apr / 18:00 - Hà Nội

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tọa đàm Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 20.4.2017 – 18h00 Hội trường L’Espace Vào cửa tự do Dịch song song Pháp Việt Diễn giả : – Ông Michel Capron, nhà giáo ưu tú, giáo sư Đại học Paris 8-Saint-Denis, nghiên cứu viên thuộc Trung tâm nghiên cứu kinh tế Saint-Denis (LED) và Viện… [Đoc tiếp]