Skip to Content

25 July 2017

25 Jul / 18:00 - Hà Nội

Ra mắt Ngôn từ của Jean-Paul Sartre

Tọa đàm văn học Pháp Ra mắt Ngôn từ (Jean-Paul Sartre) 25.07.2017 – 18h00 Hội trường L’Espace Vào cửa tự do Ngôn ngữ hội thảo : dịch song song Pháp-Việt Diễn giả : Dẫn chương trình : Manuel BENGOECHEA, tiến sĩ văn học   Khi nhắc đến tác phẩm Ngôn từ, Jean-Paul Sartre từng nói rằng ông… [Đoc tiếp]