Skip to Content

13 September 2017

07 Sep / 17 Sep - Hà Nội

Điểm nhìn chung

Điểm nhìn chung Triển lãm ảnh Sảnh triển lãm L’Espace Khai mạc: 18h00-07.09.2017 Triển lãm: 07.09 > 17.09.2017 Vào cửa tự do Tác giả: Virginie Kahn, Jean Barak, Sylvain Mestre, Nguyễn Kiều Linh, Nguyễn Thế Dương, Tuấn Đào, Trần Kỳ Anh, Trịnh Xuân Hải Nằm trong khuôn khổ Liên hoan “Múa đương đại: Sự gặp… [Đoc tiếp]