Skip to Content

20 September 2017

20 Sep / 18:00 - Hà Nội

Quá khứ sống động

Trưng bày triển lãm – Tọa đàm Quá khứ sống động Triển lãm tranh minh họa Lĩnh Nam chích quái Tọa đàm 20.09.2017 – 18h00 Hội trường L’Espace Ngôn ngữ toạ đàm : tiếng Việt Triển lãm 04.09.2017 > 30.09.2017 Tầng lửng L’Espace Diễn giả: • Tạ Huy Long, họa sĩ • Tô Lan, tiến… [Đoc tiếp]