Skip to Content

05 December 2017

Sắp đặt Chân dung cuộc sống tập VI – Cái túi Của Trần Đức Quỷ Sảnh triển lãm L’Espace Khai mạc :18h00 – 09.11.2017 Triển lãm : 09.11.2017 > 14.01.2018 Vào cửa tự do Sau 5 tập đầu hấp dẫn, ấn tượng và đầy bất ngờ của chuỗi sắp đặt “Chân dung cuộc sống”, họa… [Đoc tiếp]

05 Dec / 13:00 - Hà Nội

100 năm di sản Việt Nam-Pháp

Hội thảo 100 năm di sản Việt Nam – Pháp. Khám phá lại những ký ức chung 15h00 – 05.12.2017 Hội trường l’Espace Vào cửa tự do Dịch song song Pháp-Việt Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Việt, tiếng Pháp Diễn giả: – Ông Hervé Lemoine, Cục trưởng Cục Lưu trữ Pháp – Ông Đặng Thanh… [Đoc tiếp]