Skip to Content

16 March 2018

16 Mar / 19:30 - Huế

Trận chiến ở Solférino

Đạo diễn: Justine Triet Diễn viên: Laetitia Dosch, Vincent Macaigne, Arthur Harari và các diễn viên khác Ngày 6 tháng 5 năm 2012, nữ phóng viên Laetitia có nhiệm vụ thu thập thông tin về cuộc bầu cử tổng thống ở đường Solférino. Sự xuất hiện bất ngờ của Vincent, người chồng cũ với lý… [Đoc tiếp]

16 Mar / 10 May - Hà Nội

Ở giữa lưng chừng

Triển lãm ảnh Ở giữa lưng chừng Của Duy Phương Sảnh triển lãm L’Espace Khai mạc : 18h00 – 16.03.2018 Triển lãm : 16.03 > 10.05.2018 Workshop : 15 & 16.03.2018 Vào cửa tự do Nếu hệ quả của toàn cầu hóa đối với nông thôn là làm thay đổi bức tranh phong cảnh, thì… [Đoc tiếp]