Skip to Content

24 March 2018

16 Mar / 10 May - Hà Nội

Ở giữa lưng chừng

Triển lãm ảnh Ở giữa lưng chừng Của Duy Phương Sảnh triển lãm L’Espace Khai mạc : 18h00 – 16.03.2018 Triển lãm : 16.03 > 10.05.2018 Workshop : 15 & 16.03.2018 Vào cửa tự do Nếu hệ quả của toàn cầu hóa đối với nông thôn là làm thay đổi bức tranh phong cảnh, thì… [Đoc tiếp]

24 Mar / 20:00 - Hà Nội

Kính vạn hoa-Trang Trịnh

Độc tấu piano Hội trường L’Espace  24.03.2018 – 20h00  Giá vé 210 000 VND Giá vé thành viên 130 000 VND Giá vé sinh viên 100 000 VND Giá vé ưu đãi áp dụng đến hết ngày 23.03.2018 Vé bán tại L’Espace từ ngày 24.02.2018 “Ngày nào cũng như ngày nào…”. Đôi khi ta cảm… [Đoc tiếp]