Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI
Điện ảnh : Trận chiến ở Solférino
Triển lãm : Hân hoan

Điện ảnh

31 Mar / 19:15 - Đà Nẵng

Trận chiến ở Solférino

Hiện tại ở ...Chương trình văn hóa

Hà Nội

Nghệ thuật thị giác

Ở giữa lưng chừng

16 Mar / 10 May

Điện ảnh

Tình tay ba

30 Mar / 20:00

Hồ Chí Minh

Điện ảnh

Benjamin Millepied : Hành trình sáng tạo

14 Apr / 15:00

Huế

Điện ảnh

Tamara

30 Mar / 19:30

Nghệ thuật thị giác

Triển lãm “Hân hoan”

02 Apr / 20 Apr

Điện ảnh

Nhân loại

06 Apr / 19:30