Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI HOME PAGE 1 category

Hội thảo

Hội thảo Đông Nam Á: “Hội nhập” tới tận cơ sở 29.03.2018 – 18h00 Hội trường l’Espace Vào cửa tự do Dịch song song Anh-Việt Diễn giả: – Yves Goudineau, Viện Viễn đông Bác cổ (Paris) – Andrew Hardy, Viện Viễn đông Bác cổ (Hanoi) – Jacques Leider, Viện Viễn đông Bác cổ (Bangkok &… [Đoc tiếp]

Tọa đàm – Ra mắt sách Mở kho dân gian tiếp tế ngành thiết kế Ra mắt sách Họa sắc Việt 31.03.2018 – 09h30 Hội trường L’Espace Vào cửa tự do Ngôn ngữ tọa đàm : tiếng Việt Triển lãm : 01.03 > 31.03.2018 Triển lãm tranh Hàng Trống trên tầng lửng Diễn giả : – Họa… [Đoc tiếp]

05 Apr / 18:00 - Hanoï

Ra mắt tiểu thuyết Chín bỏ làm mười của Trần Chiến

Tọa đàm Ra mắt tiểu thuyết Chín bỏ làm mười của Trần Chiến 05.04.2018 – 18h00 Hội trường L’Espace Vào cửa tự do Ngôn ngữ hội thảo : tiếng Việt Diễn giả: – Phạm Xuân Nguyên, Nhà nghiên cứu Viện Văn học Việt Nam – Trần Chiến, Nhà văn – Tác giả Cuốn tiểu thuyết Chín… [Đoc tiếp]

14 Apr / 9:30 - Hanoï

Cái chết hay điểm đến của cuộc đời

Tọa đàm Cái chết hay điểm đến của cuộc đời Nhân dịp ra mắt tác phẩm Điểm đến của cuộc đời của tác giả Đặng Hoàng Giang 14.04.2018 – 09h30 Hội trường L’Espace Vào cửa tự do Ngôn ngữ hội thảo : tiếng Việt Diễn giả : – Tác giả Đặng Hoàng Giang – Tiến sĩ Văn học… [Đoc tiếp]

17 Apr / 18:00 - Hanoï

Hội thảo giới thiệu sách dịch Nhập môn khoa học truyền thông

Hội thảo Hội thảo giới thiệu sách dịch Nhập môn khoa học truyền thông của Michèle Mattelart & Armand Mattelart 17.04.2018 – 18h00 Thư viện L’Espace Vào cửa tự do Ngôn ngữ hội thảo : tiếng Việt Diễn giả: – Thạc sỹ Nguyễn Minh, giảng viên bộ môn nghiên cứu truyền thông – Khoa báo chí truyền… [Đoc tiếp]