Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI HOME PAGE 1 category

Nghệ thuật biểu diễn

Nhạc cổ điển Nguyễn Hữu Nguyên và những người bạn Hội trường L’Espace 03.02.2018 – 20h00 Giá vé 210 000 VND Giá vé thành viên 130 000 VND Giá vé sinh viên 100 000 VND Giá vé ưu đãi áp dụng đến hết ngày 02.02.2018 Vé bán tại L’Espace từ ngày 03.01.2018 Đêm diễn đậm… [Đoc tiếp]

03 Mar / 04 Mar - Hanoï

Dưới mưa dừng bước – Lê Cát Trọng Lý

Ca nhạc Dưới mưa dừng bước – Lê Cát Trọng Lý Hội trường L’Espace 03&04.03.2018 – 20h00  Giá vé hạng A 500 000 VND Giá vé hạng B 400 000 VND Giá vé thành viên & sinh viên 300 000 VND Giá vé ưu đãi áp dụng đến hết ngày 02.03.2018 Vé bán tại L’Espace… [Đoc tiếp]