Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI
Lưu trú sáng tác
Hai giám tuyển Việt Nam được chọn tham dự chương trình “French Encounters in HK”

Điện ảnh

14 Apr / 15:00 -

Benjamin Millepied : Hành trình sáng tạo

28 Apr / 15:00 -

Rosalie Blum

Hiện tại ở ...Chương trình văn hóa

Đà Nẵng

Điện ảnh

Trận chiến ở Solférino

31 Mar / 19:15

Huế

Nghệ thuật thị giác

Triển lãm “Hân hoan”

02 Apr / 20 Apr

Điện ảnh

Nhân loại

06 Apr / 19:30