Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI HOME PAGE 1 category

Nghệ thuật biểu diễn

13 Dec / 06 Jan - Ho Chi Minh Ville

Nhà

Múa & Workshop 13/12/2017 > 6/1/2018 Salon Saigon – 6D Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3 Vào cửa tự do Được mời đến TPHCM theo chương trình nghệ sĩ lưu trú của Viện Pháp tại Việt Nam, nghệ sỹ Thierry Thieû Niang tổ chức các workshop về múa đương đại dành cho 3 nhóm đối tượng… [Đoc tiếp]