Liên hệ :

  • Địa chỉ : 33 Trần Phú / 46 Bạch Đằng – Trong khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng Hợp Đà Nẵng
  • Điện thoại : (236) 3 81 82 70  / 3 82 66 55 / 3 81 74 26
  • Email : [email protected]

Đường đến Viện Pháp tại Đà nẵng :

– Cách sân bay Đà Nẵng 5 km