Bạn đọc tham khảo Nội quy thư viện tại đây

Bạn đọc có thể tải Phiếu đăng ký về, điền phiếu và nộp tại Thư viện tiếng Pháp, hoặc đăng ký trực tiếp tại thư viện.

Khi đi, mang theo giấy tờ tùy thân và một ảnh thẻ.