Tọa đàm
Chất lượng không khí ở Hà Nội – Thực trạng và giải pháp khoa học kỹ thuật 2017
05.06.2017 – 18h00
Hội trường L’Espace
Vào cửa tự do
Dịch song song Pháp Việt

 

Diễn giả:
• PGS.TS. Nghiêm Trung Dũng – Viện trưởng Viện Công nghệ Môi trường, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Bà Ngụy Thị Khanh – Giám đốc GreenID Việt Nam
TS. Nguyễn Trịnh Hoàng Anh – Giảng viên Khoa Năng lượng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Trong những năm gần đây, ô nhiễm không khí ở Hà Nội đã trở thành vấn đề môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe và xã hội của người Việt. Vấn đề nghiêm trọng này đã thu hút sự quan tâm to lớn của chính quyền từ trung ương đến địa phương cũng như dư luận xã hội. Tháng 6 năm 2016, Chính phủ Việt Nam đã ban hành « Kế hoạch hành động quản lý chất lượng không khí tới năm 2020, tầm nhìn 2025 », với mục đích quản lý các nguồn phát thải ô nhiễm và giám sát chất lượng không khí.  Thành phố Hà Nội đã triển khai những bước đi đầu tiên trong việc thực hiện kế hoạch trên, như xử lý bụi theo giai đoạn và thành lập 02 trạm giám sát không khí vào tháng 01 năm 2017.

Câu hỏi đặt ra là :
Thực trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội hiện nay, những nguyên nhân nào dẫn đến sự các vấn đề nghiêm trọng đó ?
Giải pháp nào để nâng cao chất lượng nguồn không khí ?
Sự đóng góp về mặt khoa học công nghệ từ các nhà khoa học ở Hà Nội cho công tác nâng cao chất lượng không khí như thế nào ?

Trên phương diện khoa học kỹ thuật, sự tham gia của các nhà khoa học trong công tác nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng không khí đã trở nên cấp thiết. Buổi tọa đàm « Chất lượng không khí ở Hà Nội – Thực trạng và giải pháp khoa học kỹ thuật 2017 » được tổ chức bởi USTH nhằm cung cấp thông tin về thực trạng không khí ở Hà Nội năm 2016, và đề nghị các giải pháp khoa học kỹ thuật cho việc xử lý vấn đề ô nhiễm không khí nghiêm trọng hiện nay.