Hội thảo
Đền thờ thần bị lãng quên. Giữa biển và núi – một lịch sử
23.11.2017 – 18h00
Hội trường L’Espace
Vào cửa tự do
Dịch song song Pháp-Việt

Diễn giả :
– GS TS Andrew Hardy, Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp
Đào Thế Đức, Viện nghiên cứu Văn hoá, Viện hàn lâm KHXH Việt Nam
Nguyễn Tiến Đông, Viện Khảo cổ học, Viện hàn lâm KHXH Việt Nam

Ngôi đền nổi tiếng với lễ hội được tổ chức hàng năm, nhưng người ta không còn biết đến Đức Phật được thờ ở đây vào thế kỷ XIX, cũng không biết đến các quan của triều đình đã trở thành Thành hoàng. Ở cái xứ này của miền Trung Việt Nam, gần Trường lũy Quảng Ngãi, sự lãng quên được lý giải bằng lịch sử và lịch sử được soi sáng bởi địa hình.