Hội thảo
« Đổi mới kỹ thuật số : xu hướng và cơ hội cho các startup và doanh nghiệp »

08.01.2016
09h00 – 12h00
Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp
Vào cửa tự do
Dịch song song Anh – Việt

Louis-David Benyayer
Doanh nhân / Giảng viên /Nhà nghiên cứu / Chuyên gia tư vấn. Đam mê về chiến lược, mô hình kinh doanh và kinh doanh.

Nên thực hiện chiến lược gì trong môi trường mới này?

Kỹ thuật hiện diện ở khắp mọi nơi và làm thay đổi cách chúng ta giao tiếp, hành động, làm việc, bán và tiêu thụ. Trước làn sóng công nghệ, toàn bộ thị trường và các ngành công nghiệp được định nghĩa lại bởi sự khuếch tán của các ứng dụng kỹ thuật số. Trong môi trường mới này 03 nhân tố đang đấu tranh giành quyền lãnh đạo: những tập đoàn công nghệ khổng lồ (Amazon, Google, Apple), các công ty Start-ups (Uber, Airbnb, …) và các doanh nghiệp khác.

Xu hướng là gì?
Nên thực hiện chiến lược gì trong môi trường mới này?

Louis-David Benyayer là người sáng lập ra mô hình « Without Model », với 15 năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn chiến lược và 10 năm giảng dạy về tổ chức và chiến lược (ESCP, Arts&Métiers, Ponts & Chaussées , EDHEC, IMA, Reims BS).