Hội thảo
Giới thiệu sách Đời sống xã hội Việt Nam đương đại 
26.08.2016 – 18h00
Thư viện l’Espace
Vào cửa tự do
Ngôn ngữ hội thảo : tiếng Việt

Diễn giả :
–  PGS. TS. Nguyễn Đức Lộc, giảng viên khoa nhân học – Đại học KHXH & NV Tp. HCM
– NCS Bùi Quốc Linh, Viện Hán Nôm
– Dẫn chương trình : Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – PGĐ NXBTT

Tập hợp các bài viết của nhiều tác giả khác nhau xoay quanh cuộc sống của người công nhân nơi thành thị và xoay quanh thế giới sống của một bộ phận những người thiểu số ở đô thị Việt Nam đương đại

Logonxb_vuong logo Phan Chau Trinh