Hội thảo
Giới thiệu sách Nhân học chính trị của Georges Balandier
18.10.2016 – 18h00
Thư viện L’Espace
Vào cửa tự do
Ngôn ngữ hội thảo : tiếng Việt

Diễn giả :
–  PGS. TS. Lương Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Văn Hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
– Dẫn chương trình: Ông Chu Hảo – Giám đốc NXBTT

Georges Balandier, Giáo sư danh dự Đại học Tổng hợp Paris Decarstes và Trường cao học thực hành, là tác giả của nhiều công trình uy tín về xã hội học và nhân học.

Tác phẩm này mong muốn nêu rõ những đóng góp của nhân học đối với những nghiên cứu có mục đích vạch ranh giới rõ nhất cho trường chính trị cũng như đạt được hiểu biết tốt nhất về nó. Nó xác định một phương thức định vị, và từ đó hồi đáp những phê bình của các chuyên gia vốn luôn trách cứ các nhà nghiên cứu nhân học chính trị là đã hướng các nỗ lực của họ vào một đối tượng không được xác định rõ ràng. Nó cho thấy mối quan hệ giữa quyền lực với các cấu trúc cơ bản đem lại cho nó những nền tảng đầu tiên, với các loại hình phân tầng xã hội làm cho nó trở nên cần thiết, với những nghi lễ đảm bảo cho sự bám rễ của nó trong cái thiêng và cũng là những gì can thiệp vào các chiến lược quyền lực. [Nó] chỉ ra rằng các xã hội loài người tạo ra đủ loại chính trị và tất cả chúng đều trải qua những thăng trầm của lịch sử. Cũng ở đây những mối bận tâm của triết học chính trị được xem xét lại và phần nào được làm mới.