Tọa đàm
Hội hè lễ nghi ở Việt Nam
Nhân dịp ra mắt cuốn sách Hội hè lễ nghi của Nguyễn Văn Huyên
18h00 – 21.12.2017
Hội trường L’Espace
Vào cửa tự do
Ngôn ngữ hội thảo : tiếng Việt

Nguyễn Văn Huyên đặt biệt quan tâm đến các vấn đề về cấu trúc và thiết chế xã hội cũng như các đề tài về tâm thức, tín ngưỡng, tôn giáo. Và khi nghiên cứu các đề tài về văn hóa vật chất như nhà cửa, y phục, ông cũng cố gắng khám phá ra cái ý nghĩa xã hội của nó. Tuy được tiếp thu có hệ thống học vấn và cả văn hóa Pháp, nhưng với tinh thần dân tộc cao và với sự hiểu biết sâu sắc về truyền thống văn hóa Việt Nam và phương Đông, Nguyễn Văn Huyên đã làm cho các công trình của mình có một phong cách riêng.