Tọa đàm
Khởi sự doanh nghiệp xã hội : những câu chuyện thành công
09.12.2016
9h00- 12h00
Hội trường L’Espace
Vào cửa tự do
Ngôn ngữ tọa đàm : Tiếng Việt-tiếng Anh

Diễn giả :
– PGS. TS. Trương Thị Nam Thắng, CFVG/Đại học Kinh tế Quốc dân
– PGS. TS. Yolanda Sarason, Đại học Bang Colorado, Hoa Kỳ

Năm 2016 là năm khởi  nghiệp quốc gia của Việt Nam. Kinh doanh xã hội là một lựa chọn tốt cho người trẻ và bất kỳ ai quan tâm đến việc đạt được đa mục đich, tạo lợi ích kinh tế và tác động xã hội. Tọa đàm sẽ là nơi chia sẻ những câu chuyện của các doanh nghiệp xã hội đã được ghi nhận thành công nhất định tại Việt Nam và trên thế giới.

New logo CFVG FINALlogo-ktqdmoi