Hội thảo
Giới thiệu  sách Nhân học hình thể của PGS.TS. Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường 
25.02 – 18h
Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp
Vào cửa tự do
Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Việt

Diễn giả :
– PGS.TS. Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường : Tổng Thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Giảng viên Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam (trực thuộc Viện Hàn lâm KHXHVN)
– Dẫn chương trình : Ông Chu Hảo – GĐ NXBTT

Nhân học hình thể (PHYSICAL  ANTHROPOLOGY) là chuyên ngành khoa học nghiên cứu về con người dưới góc độ tự nhiên, bao gồm các khía cạnh sinh học (vì thế cũng được gọi là Nhân học sinh học – Biological Anthropology), tìm hiểu về nguồn gốc, tiến hóa của con người trong tự nhiên qua các dẫn liệu và lý luận về di truyền, biến dị, cổ sinh, địa tầng, các hóa thạch…Đây là môn khoa học rất khó, cần phải có kiến thức tổng hợp từ nhiều khoa học khác nhau để lý giải những vấn đề, những giả thuyết mà sự việc đã diễn ra hàng triệu, hàng trăm nghìn năm về trước. Ngoài những vấn đề chung như những cuốn sách về Nhân học hình thể mà thế giới đã công bố, PGS.TS. Nguyễn Lân Cường còn cho ta thấy được tổng thể về sự hình thành và tiến hóa của con người Việt Nam qua những bằng chứng về hóa thạch, về di cốt người cổ trải dài suốt từ thời đại đá cũ đến thời đại kim khí tìm thấy ở Việt Nam.

Tác giả : PGS.TS. NHẠC SĨ NGUYỄN LÂN CƯỜNG
Tổng Thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tác giả Phi hư cấu (VANFA), Nghiên cứu viên cao cấp, Giảng viên thỉnh giảng Khoa Sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Giảng viên Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam (trực thuộc Viện Hàn lâm KHXHVN)