Hội thảo
Giới thiệu và ra mắt tạp chí nghiên cứu « Cộng đồng Pháp ngữ Châu Á Thái Bình Dương »
08.11.2017 – 18h00
Hội trường L’Espace
Vào cửa tự do
Dịch song song Pháp – Việt

Diễn giả :
Ngô Tự Lập, Viện trưởng Viện quốc tế Pháp ngữ – ĐHQGHN

FAP là một ấn phẩm khoa học liên ngành, bình duyệt đồng cấp của Viện Quốc tế Pháp ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác với Nhà xuất bản đại học Provence (Cộng hòa Pháp). Là một diễn đàn khoa học, FAP công bố các công trình nghiên cứu của tất cả các nhà nghiên cứu, hàn lâm hoặc thực hành, trong nước và nước ngoài liên quan đến Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á – Thái Bình Dương.