Hội thảo

Diễn giả : Tiến sĩ Phan Tất Thứ – Chủ tịch HĐQT KNV Group – Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân Sáng tạo Việt Nam (VCE Club) – 1 trong 3 Giảng viên chương trình “Truyền cảm hứng kinh doanh” – Empretec của UNCTAD tại Việt Nam – 11 năm kinh nghiệm đào tạo tư vấn doanh nghiệp.

Sự sáng tạo đã thay đổi, tác động tới sự chuyển mình của thế giới. Đi sâu vào những giá trị của sự sáng tạo, khuyến khích các bạn trẻ dám đưa ra nhiều ý tưởng đóng góp cho xã hội.

Hội trường
Vào cửa tự do
Ngôn ngữ hội thảo : Tiếng Việt