Tọa đàm
Sử của Tạ Chí Đại Trường
15.09.2016 – 18h00
Hội trường l’Espace
Vào cửa tự do
Ngôn ngữ tọa đàm : tiếng Việt

Diễn giả :
– Tiến sĩ Hán-Nôm Trần Trọng Dương
– Nhà nghiên cứu Mai Anh Tuấn

Những đồng nghiệp trong giới sử học và những người quan tâm đến lịch sử nước nhà đều biết đến những công trình chuyên khảo về lịch sử và văn hóa của Tạ Chí Đại Trường như: Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802; Thần, người và đất Việt; Người lính thuộc địa Nam Kì, Những bài dã sử Việt, và mới đây nhất là Chuyện phiếm sử học…

Ông đã tham gia vào lĩnh vực này từ lâu, ông viết sử trong nhiều hoàn cảnh xã hội và hoàn cảnh sống khác nhau, trước và sau năm 1975 ở miền Nam, ở trong nước và hải ngoại sau năm 1975.

Những khảo luận được viết nghiêm túc với bút pháp khoa học nhưng đọc nó người ta vẫn cảm nhận được cảm hứng của tác giả, lấy việc khảo cứu công phu như một thú vui tiêu khiển thời gian hơn là sự hành nghề của một sử gia chuyên nghiệp. (Trích lời giới thiệu của nhà sử học Dương Trung Quốc).

logo nhanam