Nhạc cổ điển
Chùm nhạc Beethoven
Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam

06 & 07.07.2016 
20h00
Hội trường l’Espace

Giá vé 170 000 VND
Giá vé thành viên 100 000 VND
Giá vé sinh viên 80 000 VND
Vé bán tại l’Espace từ ngày 06.06.2016

Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam sẽ quay trở lại sân khấu l’Espace với chùm nhạc Beethoven. Chương trình sẽ được bắt đầu với tác phẩm Introduction & rondo capriccioso, Op.28 của nhạc sỹ Pháp lừng danh Camille Saint-Saens và kết thúc với Bản giao hưởng số 4, cung Si giáng trưởng, Op. 60 của Ludwig van Beethoven.

Chỉ Huy : Kim Xuân Hiếu
Solo violon : Nguyễn Công Thắng