Nhạc cổ điển

Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam sẽ quay trở lại sân khấu l’Espace trong chương trình chùm nhạc Mozart-Beethoven, với bản Concerto dành cho kèn fagốt cung si giáng trưởng K.191 của Mozart và bản giao hưởng số ba Eroica cung mi giáng trưởng của Beethoven.

Direction Chỉ Huy : Kim Xuân Hiếu
Basson Kèn fagốt : Văn Thanh Hà

Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp
Giá vé 170 000 VND
Giá vé thành viên 100 000 VND
Giá vé sinh viên 80 000 VND
Vé bán tại l’Espace từ ngày 21.12.2015