Triển lãm
Hà Nội, vùng đô thị lớn trong tương lai
Sảnh triển lãm L’Espace
Khai mạc: 18h00-01.09.2016
Triển lãm: 01 > 21.09.2016
Vào cửa tự do
Giám tuyển: Sylvie Fanchette, Emmanuel Cerise, Amélie Codugnella

Với vị trí nằm ngay tại khúc uốn của sông Hồng, Hà Nội là một trong những thủ đô lâu đời nhất của khu vực Đông Nam Á. Trải qua nhiều thế kỷ, thành phố dần hình thành mạng lưới làng xã dày đặc. Cùng với sự mở cửa kinh tế những năm 80, Hà Nội gặp nhiều trở ngại để mở rộng địa giới: thiếu một thị trường nhà đất thực thụ, mật độ quá cao, một chính sách tự cung tự cấp lương thực hạn chế việc thu hồi đất và trở ngại về vấn đề thủy văn tại vùng châu thổ vốn đã rất dễ bị ảnh hưởng này.
Kể từ đầu thiên niên kỷ mới, sự thay đổi nhanh chóng do các cơ quan chính quyền và các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản trong hoặc ngoài nước tạo ra trong lĩnh vực xây dựng và quy hoạch của vùng Thủ đô Hà Nội đã đặt ra vấn đề tạo sự hòa nhập cho các làng xóm trong quá trình đô thị hóa tại chỗ, duy trì vành đai xanh và phòng chống lũ lụt. Sự sát nhập giữa các không gian đô thị – nông thôn, vốn là đặc trưng của vùng đồng bằng sông Hồng, lại có vẻ đang khiến chúng ta phải đặt lại câu hỏi về cách định nghĩa đô thị và nông thôn.
Thông qua một tập hợp phong phú các bản đồ và nghiên cứu thực địa, cuốn sách của nhiều tác giả này cho ta thấy quá trình đô thị hóa dàn trải đang phải đối mặt thế nào với hình thức đô thị hóa « vươn theo chiều cao », biểu hiện của sự hình thành vùng đô thị lớn. Việc kết hợp các cách tiếp cận chuyên ngành theo nhiều quy mô không gian – xã hội khác nhau với một góc nhìn năng động cho phép chúng ta đánh giá được tác động của các dự án phát triển đô thị lớn đối với cuộc sống của các làng xã được hòa nhập vào công cuộc xây dựng thành phố, đồng thời xác định lại vị thế của tầng lớp cư dân ven đô như một nhân tố góp phần vào sự đa dạng về nhân khẩu – xã hội học trong quá trình hình thành vùng đô thị lớn này.

3 logo IMV 2011  logo IRD-moyen