GIẢM GIÁ : 10 % trừ đồ uống
www.verticale-hanoi.com
https://www.facebook.com/pages/La-Verticale-Restaurant
La verticale

ĐỊA CHỈ :
19 Ngô Văn Sở, Hà Nội
E-mail : [email protected]
Điện thoại : 04 3944 6317

laver-527x453

Xem danh sách tất cả các đối tác thẻ thành viên của chúng tôi.