GIẢM GIÁ
:10 % trừ đồ uống
www.verticale-hanoi.com
www.facebook.com/madamehienrestaurant

Madame Hien

ĐỊA CHỈ NHÀ HÀNG  :

15 Chân Cầm, Hà Nội
E-mail: [email protected]
Điện thoại : 04 3938 1588

 

11258708_859792687391558_4591319871262919247_o

 

 

 

Xem danh sách tất cả các đối tác thẻ thành viên của chúng tôi.