Biết tiếng Pháp là một lợi thế !

Hãy học tiếng Pháp tại L’Espace – Trung tâm Văn hóa Pháp ! Chúng tôi tổ chức các lớp học tùy theo thời gian và nhu cầu bạn muốn. Bạn có thể chọn kiểu lớp, ngày và giờ phù hợp nhất với mình nhất.

Bạn học tiếng Pháp để phục vụ cho công việc ? Đúng, biết tiếng Pháp là rất cần thiết. Đây sẽ là một lợi thế cho bạn trong công việc và trên thị trường lao động.

Bạn học tiếng Pháp vì những lý do khác ? L’Espace – Trung tâm Văn hóa Pháp đúng là nơi dành cho bạn. Ở đây, bạn không chỉ học tiếng Pháp mà bạn còn có cơ hội trải nghiệm một môi trường văn hóa và nghệ thuật vô cùng phong phú và nổi tiếng, tại Hà Nội cũng như tại Việt Nam

Vui lòng xem các khóa học của chúng tôi !

Liên hệ và đăng ký học